Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zij gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer 51166178.

Deze kunt u ook hier downloaden.